Svetelné znečistenie

2011-03-28 22:52

 Čo je to svetelné znečistenie ?

Svetelné znečistenie je svetlo rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme - teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.

Vari má takto vyzerať zdravá nočná krajina ? Neplytvajme svetlom do nepotrebných smerov. Pokiaľ by lampy svietili iba dolu na cestu, zhora by nemali byť vôbec vydieť.

 

Pri zisťovaní stavu svetelného znečistenia sa používajú dve metódy:

  • Prvou je snímanie z obežnej dráhy. Na záberoch družíc sú viditeľné centrá znečistenia, napr.: Londýn, Benelux, Paríž.

  • Druhou metódou je pozorovanie z povrchu Zeme. Svetlo osvetlí oblohu a následne sa postupne dostávajú z viditeľnosti hviezdy. V dnešných mestách je veľký problém vidieť aj jasné hviezdy.

Vplyv na zdravie

Svetelné znečistenie je nový prvok zasahujúci do života ľudí. Tisíce rokov bola v noci tma. Spánok je veľmi ovplyvňovaný hormónom melatonínom, ktorý sa vylučuje iba v tme. Už osvetlenie 1 lux spôsobuje viditeľné zníženie jeho hladiny. Aj to spôsobuje problémy so spánkom v modernej dobe. Navyše melatonín je antioxidant, teda zníženie jeho hladiny znamená nárast množstva kyslíkových radikálov. Kyslíkové radikály o.i. narušujú bunky, jadrá buniek a tým prispievajú ku vzniku rakoviny, arterosklerózy, a ďalších chorôb. Aj preto sa svetelné znečistenie dáva do súvislosti s čoraz väčším výskytom civilizačných chorôb.

Vplyv na životné prostredie

Svetlo hrá veľmi dôležitú úlohy pri rozmnožovaní niektorých živočíchov napr.: korytnačiek, kariet veľkých. Po vyliahnutí mladé karety zamieria k najsvetlejšiemu bodu oblohy. Doteraz to bola obloha nad morom, ale teraz čoraz častejšie zamieria do miest k lampám.

Odstránenie svetelného znečistenia

Spôsoby na odstránenie svetelného znečistenie sú jednoduché.

  • Svietiť strmo dole. Na to sú potrebné lampy s rovným a priehľadným sklom namiesto guľových. Vlastne stačí vymeniť kryt.

  • Nesvietiť prehnane, napr. celú noc naplno.

  • Používať najlepšiu dostupnú techniku.

Tieto postupy sú jednoduché a s výnimkou posledného aj lacné, pričom výrazne znižujú úroveň svetelného smogu.

 

 

Nazaj

Preišči stran

© 2008 Všechna práva vyhrazena.